Par mums

LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKU arodbiedrība

Dibināta 1990.gada 18.maijā

Priekšsēdētāja MAIRA MUCENIECE

Priekšsēdētājas vietniece ANITA ELSTE

Valde: MAIRA MUCENIECE, ANITA ELSTE, INETA DRIGULE, ANNA UMBROVSKA, GAIDA JONĀSE, ANITA MEIERE, MARINA JEGOROVA

Revidente: IVETA KLINTE

Reģ.Nr.40008043864

Bankas konts LV47 UNLA 0002 0006 9518 7AS „SEB BANKA”Bankas kods UNLALV2X

Atrodamies Vaļņu ielā 32-316

Pirms nāc vai brauc, lūdzu, iepriekš piezvani pa tālr. 29432529.