Par mums

LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKU arodbiedrība

Dibināta 1990. gada 18. maijā

Priekšsēdētāja MAIRA MUCENIECE

Priekšsēdētājas vietnieks ANDREJS GIRJATOVIČS

Valde: Muceniece Maira, Girjatovičs Andrejs, Jegorova Marina, Jonāse Gaida, Drigule Ineta, Mertens Mārtiņš, Umbrovska Anna

Revidente: Iveta Klinte

Reģ.Nr.40008043864

Bankas konts LV47 UNLA 0002 0006 9518 7AS „SEB BANKA”Bankas kods UNLALV2X

Atrodamies Bruņinieku ielā 29/31, 2. stāvā 220. – 221. kab.

Pirms nāc vai brauc, lūdzu, iepriekš piezvani pa tālr. 29432529.