LTDA ziņas

0

LBAS valdes paziņojums

Origināls raksts Latvijas Brīvo arodbiedŗību savienības (LBAS) nostāja  par likumprojektu Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā [21-TA-738] MK 2021.gada 19. oktobra sēdē plāno izskatīt likumprojektu Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā [21-TA-738], kas būtiski...

0

LIDL veikalu darbinieki!

Jau 2020.gadā tika nodibināta SIA “LIDL Latvija” arodorganizācija. Atverot veikalus, sagaidāma tās darbības aktivizēšanās. Tomēr tas nebūs iespējams bez jaunu biedru iesaistes. Kolēģi, Jums ietekmīga arodorganizācija ir ļoti nepieciešama. Pirmkārt, lai panāktu Jums labvēlīgākā...

0

Kāpēc nepilnais summētais darba laiks?

Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrību satrauc nepilnā summētā darba laika regulējums vairākumā veikalu. Uzskatām, ka darba līgumos norādītais zemais minimālo mēneša darba stundu slieksnis ar piebildi par varbūtēju pilnu darba stundu nodrošināšanu deformē nepilnā darba...

0

Kad vakcinēs veikalu darbiniekus?

Latvijas iedzīvotāji pārdzīvojuši sarežģītu gadu un 1mēnesi Kovida zīmē. Arī veikalu darbinieki. Bet ar to atšķirību, ka vairākums, jo īpaši pārtikas veikalu, pārdevēji un kasieri turpināja strādāt tiešā kontaktā ar pircējiem. Un, neskatoties uz tirdzniecības vietās...

0

LTDA pievienojusies Memorandam par sociāli atbildīgas politikas īstenošanu tirdzniecības nozarē.

Memorandu parakstījuši ietekmīgākie tirdzniecības nozares dalībnieki un nozari pārstāvošie sociālie partneri, Ekonomikas ministrija, Valsts policija un pašvaldības policija. Apzinoties, kādas negatīvas sekas Covid-19 izplatība var radīt sabiedrības veselībai, kā arī tās negatīvo ietekmi uz...