SOCIĀLĀ DROŠĪBA 2022

SAMAZINĀS DARBASPĒKA NODOKĻU SLOGS

NO 1. JANVĀRA NEAPLIEKAMAIS MINIMUMS GAN STRĀDĀJOŠAJIEM, GAN PENSIONĀRIEM 350 EURO, NO 1. JŪLIJA500 EURO

AS NOZĪMĒ, KA TIE, KURI SAŅEM MINIMĀLO ALGU 500 EURO, IENĀKUMA NODOKLI VISPĀR NEMAKSĀS

Visi seniori, kuri ir sasnieguši 60 gadus un ir vakcinēti pret COVID-19, saņems ikmēneša pabalstu 20 eiro apmērā līdz 2022. gada 31.martam. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs ir 78100 eiro gadā

PENISIONĒŠANĀS VECUMS

No 2022.gada pensionēšanas vecums pieaugs par trim mēnešiem un sasniegs 64 gadus un 3 mēnešus
Priekšlaicīgi pensionēties varēs tie, kur ir sasnieguši 62 gadus un 3 mēnešus (ja darba stāžs ir vismaz 30 gadi)

PAR SLIMĪBAS LAPĀM

No 2022.gada 1.aprīļa darbnespējas lapu no desmitās dienas apmaksās valsts (šobrīd no 11.dienas No 1.javāra pieaugs aizbildņa pabalsti par bērna uzturēšanu, jo tie netiks samazināti par citu saņemto pabalstu apmēru (kā tas ir bijis līdz šim))

AR 2022.GADA 1.JANVĀRI NO APLIKŠANAS AR IIN ATBRĪVO:

  • Papildus darba devēja segtajiem ēdināšanas izdevumiem darba devēja segtos ārstniecības izdevumus līdz 480 eiro gadā (vidēji 40 eiro mēnesī) esošā limita ietvaros (ja ir noslēgts darba koplīgums)
  • 2022.gadā ar attālinātā darba veikšanu saistītos darbinieka izdevumus, kurus atbilstoši darba likumam sedz darba devējs, ja to kopējais apmērs mēnesī par pilnas slodzes darbu nepārsniedz 30 eiro

ATBALSTS ĢIMENĒM

Pieaudzis atbalsts ģimenēs ar bērniem, no 1. janvāra par vienu bērnu no gada līdz 20 gadu vecumam ģimene saņems 25 euro mēnesī, par 2 bērniem – 100 eiro, par trim bērniem 225 euro, par četriem un vairāk bērniem – 100 eiro mēnesī par katru bērnu

PAŠNODARBINĀTAJIEM

Pašnodarbinātiem, kuru ienākumi mēnesī nesasniedz ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu, reizi ceturksnī būs jāveic obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 10 procentu apmērā no ienākuma. Savukārt pašnodarbinātie, kuru ienākumi mēnesī sasniedz vai pārsniedz ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu, vismaz no minimālās mēnešalgas veic obligātās iemaksas vispārējā kārtībā un papildus no iepriekš minētā objekta un faktisko ienākumu starpības būs jāveic 10 procenti pensiju apdrošināšanai. Līdz 2022.gada 31.decembrim tiek saglabāts likumā “par iedzīvotāju ienākuma nodokli” pārejas noteikumos noteiktais iin režīms autoratlīdzības ienākuma saņēmējiem

Darbinieki varēs saņemt piecu darba dienu ilgu aprūpētāja atvaļinājumu*

Saskaņā ar direktīvu bērna tēvam pēc bērna piedzimšanas pienāksies apmaksāts 10 darba dienu ilgs atvaļinājums (šobrīd Latvijā šis atvaļinājums ir 10 kalendārās dienas)*

Atbilstoši direktīvas prasībām vismaz divi mēneši no apmaksāta bērna kopšanas atvaļinājuma nav nododami otram vecākam un tie izmantojami elastīgi līdz bērna astoņu gadu vecumam*
Tas nozīmē, ka viens no vecākiem varēs izmantot atvaļinājuma lielāko daļu, taču vai nu mammai, vai tētim pienāksies vismaz divi bērna aprūpei veltāmi mēneši, ko nevarēs nodot otram*

* Avots: www.lm.gov.lv (pēc apstiprināšanas Saeimā)

VECĀKI UN APRŪPĒTĀJI VARĒS PRASĪT ELASTĪGU DARBA REŽĪMU

Jums varētu patikt arī...