PAR SUMMĒTO DARBA LAIKU

Sakarā ar darba specifiku veikalu darbiniekiem tiek noteikta, galvenokārt, summētā darba laika organizācija. Un labvēlīgākais un saprotamākais pārskata periods ir 1 kalendāra mēnesis, kura beigās tiek uzskaitītas un apmaksātas visas nostrādātās virsstundas, nevis notiek darba stundu izlīdzināšanās vairāku, pat 3 mēnešu garumā. Arī komunālos un vairākus citus maksājumus par elektrību, sakaru un citiem pakalpojumiem parasti jāveic katru mēnesi.

1 mēneša summētā darba laika pārskata periods noteikts uzņēmumos, kuros padomāts par saviem darbiniekiem pieņemamāko darba laika organizāciju kā, piemēram, SIA “RIMI Latvia”, “MAXIMA  Latvija”, “DEPO DIY” un vēl citos.

Tas vairākumā gadījumu uzskatāms arī par arodbiedrības panākumu.

Saskaņā ar Darba likuma 140.panta pirmo daļu “Ja darba rakstura dēļ nav iespējams ievērot attiecīgajam darbiniekam noteikto normālo dienas vai nedēļas darba laika ilgumu, darba devējs pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem var noteikt summēto darba laiku”.

Darbinieku pārstāvji Darba likuma izpratnē ir darbinieku arodbiedrība un darbinieku pilnvaroti pārstāvji.

140.panta trešajā daļā noteikts, ka “Darbinieks un darba devējs darba līgumā var vienoties par pārskata perioda ilgumu, taču ne ilgāku par 3 mēnešiem, bet darba koplīgumā – ne ilgāku par 12 mēnešiem.”

Lai panāktu arī pārējo veikalu tīklu darbiniekiem izdevīgāko pārskata periodu darba devēju šobrīd faktiski vienpusēji noteikto 3 mēnešu vietā, noteikti ir vērts savā darba vietā dibināt Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības (LTDA) arodorganizāciju un kolektīvi cīnīties par savām interesēm.

LTDA biedru nauda – tika 1% no neto darba samaksas.

Būsiet ļoti gaidīti.

E-pasts: [email protected], tālr. 29432529 Maira

Jums varētu patikt arī...