LTDA 6.KONGRESA REZOLŪCIJA

LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKU ARODBIEDRĪBAS 7.KONGRESA REZOLŪCIJA

Par cienīgu darba samaksu un pieņemamu darba laiku veikalu darbiniekiem

LTDA uzskata, ka darbinieku darba samaksa mazumtirdzniecībā ir neadekvāta un nenodrošina cilvēka cienīgu dzīvi. Vidējās darba samaksas statistiskie rādītāji noslēpj faktisko vairākuma pārdevēju-kasieru pazemojošo mēneša darba algu, jo tajā ietvertas arī piemaksas par svētku un virsstundu darbu. Ekonomiskās krīzes apstākļos notikusī darbinieku „piespiedu” pāreja uz nepilno summēto darba laiku netaisnīgi tiek uzskatīta par galveno darba laika organizācijas formu; kalendāra mēneša ietvaros vairākkārtīgi stundu samazināšanas virzienā tiek grozīti darba grafiki; neadekvāti pieaug darba intensitāte; no struktūrvienību vadītāju puses tiek radītas stresa situācijas darba vietās; darbinieki baidās atklāti paust savu atšķirīgo viedokli darba organizācijas uzlabošanas jomā, darbiniekam tiek uzdots pašam meklēt aizvietotāju atvaļinājuma laikā u.c.

Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības 7.kongresa delegāti aicina nozares darba devējus:

  1. Straujāk paaugstināt pārdevēju-kasieru un pārējo veikalu darbinieku darba samaksu, tuvinot to vidējai Eiropas Savienības darba samaksai tirdzniecības nozarē.
  2. Mazināt atalgojuma atšķirības starp viena uzņēmuma Rīgas un reģionālajiem veikaliem.
  3. Likvidēt deformēto nepilno summēto darba laiku.
  4. Izskatīt iespējas noteikt darbiniekiem pieņemamāko viena mēneša summētā darba laika pārskata periodu trīs mēnešu vietā.
  5. Veicināt pārdevēju-kasieru profesijas prestiža celšanu.
  6. Izvērtēt veikalu darba laiku lietderību svētdienu vakaros un Valsts svētku dienās, piemēram, 1.janvārī, Jāņu dienā un Pirmajos Ziemassvētkos.
  7. Noslēgt savstarpēju vienošanos par visu veikalu slēgšanu Latvijas 100.dzimšanas dienā 2018.gada 18.novembrī.

Atstāt komentāru