Kategorija: Aicinājumi

0

Kāpēc nepilnais summētais darba laiks?

Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrību satrauc nepilnā summētā darba laika regulējums vairākumā veikalu. Uzskatām, ka darba līgumos norādītais zemais minimālo mēneša darba stundu slieksnis ar piebildi par varbūtēju pilnu darba stundu nodrošināšanu deformē nepilnā darba...